Μετοχικό Γεωργικό Ταμείο Αλληλοβοήθειας

Οι αγρότες του θεσσαλικού κάμπου, τα χρόνια που ακολούθησαν την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στο Ελληνικό Κράτος, είχαν να αντιμετωπίσουν τεράστιες οικονομικές δυσκολίες. Το Μετοχικό Γεωργικό Ταμείο Αλληλοβοήθειας ήρθε να καλύψει πολλές από τις οικονομικές ανάγκες των Θεσσαλών. Μετοχικό Γεωργικό Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ευνοϊκή συγκυρία Το Μετοχικό Γεωργικό Ταμείο Αλληλοβοήθειας ιδρύθηκε το 1900. Οι οικονομικές συνθήκες που … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μετοχικό Γεωργικό Ταμείο Αλληλοβοήθειας.