Μετοχικό Γεωργικό Ταμείο Αλληλοβοήθειας

Οι αγρότες του θεσσαλικού κάμπου, τα χρόνια που ακολούθησαν την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στο Ελληνικό Κράτος, είχαν να αντιμετωπίσουν τεράστιες οικονομικές δυσκολίες. Το Μετοχικό Γεωργικό Ταμείο Αλληλοβοήθειας ήρθε να καλύψει πολλές από τις οικονομικές ανάγκες των Θεσσαλών. Μετοχικό Γεωργικό Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ευνοϊκή συγκυρία Το Μετοχικό Γεωργικό Ταμείο Αλληλοβοήθειας ιδρύθηκε το 1900. Οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε για τους αγρότες ήταν σχεδόν απάνθρωπες. Δεν προκαλεί έκπληξη λοιπόν ότι σε μια τέτοια συγκυρία, η πρόταση ενός θεσμού πολλά υποσχόμενου (συλλογικός δανεισμός, συλλογική απόκτηση καλλιεργητικών μέσων κ.λ.π.) προσέλκυσε την προσοχή των αγροτών. Με δεδομένο όμως ότι ο Αλμυρός δεν κατείχε την αποκλειστικότητα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μετοχικό Γεωργικό Ταμείο Αλληλοβοήθειας.