Μετακινήσεις ελληνικών φύλων

Μετά το 1130 και ως κοντά στο τέλος του 9ου π.Χ. αιώνα σημειώθηκαν πολλές μετακινήσεις ελληνικών φύλων ή τμημάτων τους από τα ορεινότερα και πιο άγονα διαμερίσματα της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τις πεδινότερες και παραγωγικότερες εκτάσεις και από τον ελληνικό κορμό προς τα νησιά του Αιγαίου, τα μικρασιατικά παράλια και την Κύπρο. Οι ειδήσεις που … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μετακινήσεις ελληνικών φύλων.