Μετά τα Τρωικά

Μετά τα Τρωικά, δηλαδή τον Τρωικό πόλεμο, και κατά τα πρώτα χρόνια του 12ου π.Χ. αιώνα συνέβησαν σε διάφορα μικρά και μεγάλα κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας, ακροπόλεις δηλαδή, ανάκτορα και συνοικισμούς, καταστροφές που έχουν κατά κανόνα μορφή γενικής πυρκαγιάς. Πολλοί ερευνητές δέχονται ότι φείλονται σε επιδρομές ξένων ή όμορων λαών που δεν άφησαν όμως εκτός … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μετά τα Τρωικά.