Μεσοποτάμιοι

Οι Μεσοποτάμιοι, αρχικά, κατοικούσαν σε διάφορες πόλεις-κράτη, καθεμία από τις οποίες ήταν ανεξάρτητη και συχνά σε σύγκρουση με τις υπόλοιπες. Ο πυρήνας της πόλης ήταν ο ναός, όπου πραγματοποιούνταν θρησκευτικές τελετές, και συγκεντρώνονταν τα αγαθά για όλη την κοινότητα. Η κοινωνία της Μεσοποταμίας ήταν χωρισμένη σε τάξεις, στην κορυφή των οποίων ήταν ο βασιλιάς, ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μεσοποτάμιοι.