Μεσολιθική Εποχή

Μεσολιθική Εποχή: Πρόκειται για κάτι ενδιάμεσο της Παλαιολιθικής και της Νεολιθικής Εποχής. Η φάση αυτή αποτέλεσε τη γέφυρα για την μετάβαση από την παλαιά θηρευτική και συλλεκτική οικονομία στην γεωργική και κτηνοτροφική. Από άποψη τεχνικής η Μεσολιθική Εποχή αποτελεί μια προέκταση της Παλαιολιθικής Εποχής. Και από την πλευρά της οικονομίας ανήκει σε ένα στάδιο προπαραγωγικό. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μεσολιθική Εποχή.