Μαυρίκιος ο Καππαδόκης

Ο Μαυρίκιος καταγόταν από την Αραβισσό της Καππαδοκίας και ήταν πιστός φίλος του Τιβέριου, μορφωμένος, γενναίος και ικανότατος στρατηγός. Ο Μαυρίκιος, που από το 581 είχε ονομασθεί Καίσαρας, έσωσε το Βυζαντινό Κράτος από τα κύματα των βαρβάρων (Πέρσες-Άβαροι). Σε μια σειρά εκστρατείες κατάφερε να νικήσει τους Πέρσες και να ολοκληρώσει τον θρίαμβο του με οριστική συνθήκη ειρήνης το 591. Ο Μαυρίκιος εγκατέστησε στον περσικό θρόνο τον Χοσρόη Β’, ο οποίος από ευγνωμοσύνη επέστρεψε μεγάλα τμήματα της Μεσοποταμίας, της Αρμενίας και της Γεωργίας στους Βυζαντινούς. Έτσι κατάφερε να αποσπαστεί από το ανατολικό μέτωπο και να ασχοληθεί με τα προβλήματα της Χερσονήσου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μαυρίκιος ο Καππαδόκης.