Μαντσού και Τσινγκ

Σταδιακά μετά τα 100-150 χρόνια αλλάζει το κλίμα της δυναστείας των Μινγκ. Γίνονται πολύ πιο συντηρητικοί, πιο εσωστρεφείς, αρχίζουν να γίνονται εχθρικοί προς το εμπόριο. Μετά τα 200 χρόνια οι Μινγκ αρχίζουν πια να χάνουν τον δυναμισμό τους, η διαφθορά αρχίζει να επέρχεται και οι λαϊκές εξεγέρσεις εξ αυτού να αυξάνονται. Στον 17ο αιώνα που μπαίνει, οι λαϊκές αυτές εξεγέρσεις γίνονται περισσότερες και έτσι εκεί γύρω στα 1644 οι Μινγκ φοβούνται ότι θα ανατραπούν. Για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη δεινή εξέλιξη, καλούν σε βοήθεια στρατεύματα από έναν γειτονικό λαό, που ήταν υποτελής στους Κινέζους, τους Μαντσού, από την … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μαντσού και Τσινγκ.