Μανουήλ Παλαιολόγος

Τον Ιωάννη Ε’ διαδέχτηκε στον θρόνο ο γιος του Μανουήλ, ο οποίος από το 1373 είχε αναγορευθεί συναυτοκράτορας. Ο Μανουήλ Παλαιολόγος υπήρξε αξιόλογος αυτοκράτορας, θαρραλέος, αξιοπρεπής, πολιτισμένος. Κατά την εποχή του το Βυζαντινό Κράτος είχε περιοριστεί στη Κωνσταντινούπολη και στη γύρω περιοχή (από τη Σηλυβρία της Προποντίδας μέχρι τους Δέρκους στον Εύξεινο Πόντο), στη Πελοπόννησο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μανουήλ Παλαιολόγος.