Μακεδόνες του Φίλιππου Β’

Και πριν από τον Φίλιππο Β’ η Μακεδονία υπερείχε από όλα τα υπόλοιπα ελληνικά κράτη ως προς την έκταση, τον πληθυσμό, τον αγροτικό πλούτο και το στρατιωτικό δυναμικό. Η αρχαϊκότητα της κοινωνικής δομής της και της κρατική οργάνωσης καθώς και οι συχνές δυναστικές κρίσεις αποτελούσαν αρνητικά στοιχεία, που εμπόδιζαν την αξιοποίηση των κεφαλαίων της και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μακεδόνες του Φίλιππου Β’.