Μακεδονία επαναστατημένη

Στο τέλος του 1821 στη δυτική και κεντρική Μακεδονία είχε αρχίσει η προετοιμασία για ένοπλη εξέγερση, παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες δεν την ευνοούσαν. Εκτός από την Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές, όπως στα Γρεβενά, στη Σιάτιστα, στην Καστοριά, στο Βογατσικό, το Μπλάτσι και αλλού, οι μυημένοι στη Φιλική Εταιρεία είχαν δημιουργήσει επαναστατικό αναβρασμό. Οι κινήσεις όμως των Ελλήνων έγιναν αντιληπτές από τους Τούρκους, που προσπαθούσαν να λάβουν αυστηρά μέτρα για να προλάβουν την εξάπλωση της επανάστασης στη περιφέρεια αυτή. Στις 10 Δεκεμβρίου 1821, στις τουρκικές αρχές της Βέροιας απευθύνθηκε διαταγή για απογραφή πληθυσμού. Επίσης τον Ιανουάριο του 1822 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μακεδονία επαναστατημένη.