Μαθηματικές τέχνες, θεωρητικές και εφαρμοσμένες

Στην αρχαία Ελλάδα τα μαθηματικά χωρίζονταν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα θεωρητικά και τα εφαρμοσμένα. Ο πρώτος κλάδος, που χαρακτηρίστηκε ως καθαρός και καθολικός, περιελάμβανε την αριθμητική και τη γεωμετρία, ενώ ο δεύτερος, ο ασχολούμενος με τα «αισθητά», περιελάμβανε τις τέχνες: λογιστική, γεωδαισία, οπτική, κοινωνική, μηχανική και αστρονομία. Ως μαθηματικές τέχνες χαρακτηρίζονταν οι τέχνες εφαρμογής … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μαθηματικές τέχνες, θεωρητικές και εφαρμοσμένες.