Μαθηματικές τέχνες, θεωρητικές και εφαρμοσμένες

Στην αρχαία Ελλάδα τα μαθηματικά χωρίζονταν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα θεωρητικά και τα εφαρμοσμένα. Ο πρώτος κλάδος, που χαρακτηρίστηκε ως καθαρός και καθολικός, περιελάμβανε την αριθμητική και τη γεωμετρία, ενώ ο δεύτερος, ο ασχολούμενος με τα «αισθητά», περιελάμβανε τις τέχνες: λογιστική, γεωδαισία, οπτική, κοινωνική, μηχανική και αστρονομία. Ως μαθηματικές τέχνες χαρακτηρίζονταν οι τέχνες εφαρμογής των θεωρητικών μαθηματικών στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων της ζωής. Τις τέχνες αυτές τις υπηρετούσαν οι ίδιοι οι μαθηματικοί ή οι μαθητές τους υπό την εποπτεία τους. Η διάκριση των μαθηματικών τεχνών έγινε σταδιακά, από τον 6ο αιώνα π.Χ. ως τον 1ο αιώνα π.Χ. Μαθηματικές … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μαθηματικές τέχνες, θεωρητικές και εφαρμοσμένες.