Μέση Χαλκοκρατία

Γύρω στο 1900π.Χ. είχαν ήδη εγκατασταθεί στο ηπειρωτικό τμήμα της νότιας Ελλάδας οι δημιουργοί του πολιτισμού της Περιόδου που ονομάστηκε Μεσοελλαδική και γενικότερα Μέση Χαλκοκρατία. Ο χρονολογικός προσδιορισμός έγινε με την μελέτη των κεραμικών και τεκτονικών στοιχείων καθώς και των εθίμων ταφής. Η εξέταση των καταλοίπων των πρώτων χρόνων του μεσοελλαδικού συνοικισμού της Λέρνας (Αργολίδα) … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μέση Χαλκοκρατία.