Μέγας Κωνσταντίνος

Ο Μέγας Κωνσταντίνος, πλήρες όνομα Φλάβιος Βαλέριος Αυρήλιος Κωνσταντίνος, υπήρξε ο ιδρυτής της μεσαιωνικής ελληνικής αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής. Γεννήθηκε στην Ναϊσσό της άνω Μοισίας (Νίς της σημερινής Σερβίας) το 273 ή το 275. Πατέρας του ήταν ο ιλλυρικής καταγωγής καίσαρας της Γαλατίας της Ισπανίας και της Βρεταννίας Κωνστάντιος ο Χλωρός και μητέρα του η Ελένη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μέγας Κωνσταντίνος.