Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος

Η προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος», την οποία κυκλοφόρησε στις 24 Φεβρουαρίου 1821, καλώντας το Έθνος σε απελευθερωτική επανάσταση. Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος Η ώρα ήλθεν, ω άνδρες Έλληνες! Προ πολλού οι λαοί της Ευρώπης πολεμούντες υπέρ των ιδίων Δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών μας επροσκάλουν εις μίμησιν, αυτοί, καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι, να αυξήσωσιν την ελευθερίαν, και διά αυτής πάσαν αυτών την ευδαιμονίαν. Οι αδελφοί και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι, οι Σέρβοι, οι Σουλιώται, και όλη η Ήπειρος οπλοφορούντες μας περιμένουσιν, ας ενωθώμεν λοιπόν με Ενθουσιασμόν! Η Πατρίς μας προσκαλεί! Η Ευρώπη προσηλώνουσα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος.