Λουκουμόνι και άλλοι αξιωματούχοι

Οι αρχαίες πηγές και τα αρχαιολογικά ευρήματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος της ετρουσκικής ιστορίας στην επικράτεια ίσχυε το καθεστώς της μοναρχίας με έναν βασιλά να ηγείται κάθε πόλης-κράτους. Μια παράδοση του Σέρβιου υποστήριζε ότι οι Ετρούσκοι βασιλιάδες αποκαλούνταν «λουκουμόνι». Στην πραγματικότητα, πιθανολογείται ότι αυτός ο όρος είναι μια επαναφορά στη προηγούμενη δομή -που έγινε αργότερα- του ονόματος του μελλοντικού βασιλιά της Ρώμης Τάρχωνα Πρίσκου. Αν και μετά τον 6ο π.Χ. αιώνα η εμφάνιση της νέας αστικής τάξης είχε επιφέρει αλλαγές στο πολιτικό πεδίο, η μετάβαση σε δημοκρατικές κυβερνητικές μορφές δεν έγινε ομαλά σε όλα τα ετρουσκικά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Λουκουμόνι και άλλοι αξιωματούχοι.