Λουκουμόνι και άλλοι αξιωματούχοι

Οι αρχαίες πηγές και τα αρχαιολογικά ευρήματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος της ετρουσκικής ιστορίας στην επικράτεια ίσχυε το καθεστώς της μοναρχίας με έναν βασιλά να ηγείται κάθε πόλης-κράτους. Μια παράδοση του Σέρβιου υποστήριζε ότι οι Ετρούσκοι βασιλιάδες αποκαλούνταν «λουκουμόνι». Στην πραγματικότητα, πιθανολογείται ότι αυτός ο όρος είναι μια επαναφορά στη προηγούμενη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Λουκουμόνι και άλλοι αξιωματούχοι.