Λατινική Δύση

Στη Λατινική Δύση οι βασιλικές παρουσιάζουν γενικά ομοιομορφία. Είναι την εποχή αυτή κατά κανόνα απλές τρίκλιτες με υπερυψωμένο το μεσαίο κλίτος και χωρίς υπερώα. Απολήγουν ανατολικά σε ημικυκλική αψίδα. Εξωτερικά οι ναοί είναι απέριττοι, ενώ εσωτερικά διαθέτουν πλούσιο γλυπτό και γραπτό διάκοσμο. Δεν λείπουν επιδράσεις από την Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η Ρώμη γνωρίζει … Συνεχίστε να διαβάζετε το Λατινική Δύση.