Λατινική Δύση

Στη Λατινική Δύση οι βασιλικές παρουσιάζουν γενικά ομοιομορφία. Είναι την εποχή αυτή κατά κανόνα απλές τρίκλιτες με υπερυψωμένο το μεσαίο κλίτος και χωρίς υπερώα. Απολήγουν ανατολικά σε ημικυκλική αψίδα. Εξωτερικά οι ναοί είναι απέριττοι, ενώ εσωτερικά διαθέτουν πλούσιο γλυπτό και γραπτό διάκοσμο. Δεν λείπουν επιδράσεις από την Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η Ρώμη γνωρίζει μια ιδιαίτερα πλούσια αρχιτεκτονική δραστηριότητα την περίοδο μεταξύ του 380 με 480. Ένας ιδιαίτερα μεγάλος διαστάσεων ναός είναι η βασιλική της Santa Maria Maggiore που χρίστηκε από τον πάπα Σίξτο Γ’. Η βασιλική συνεχίζει την παράδοση του προηγούμενου αιώνα και έχει ευθύγραμμο επιστύλιο. Τυπικό παράδειγμα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Λατινική Δύση.