Λαοί της Μέσης Ανατολής

Η Γόνιμη Ημισέληνος παραμένει με απόσταση ως πρωτοπόρα περιοχή, τουλάχιστον με τα μέχρι σήμερα ευρήματά μας, στην οποία αναπτύχθηκε η γεωργία και πλέον η ανθρωπότητα εκεί γύρω στο 8000 με 4000π.Χ. αυξάνει τις ζώνες στις οποίες υπάρχει γεωργία. Η γεωργία δεν επεκτάθηκε με ταχύτητα και ούτε ταυτόχρονα σε όλη τη γη. Η πρωτοπορία αυτής της περιοχής ίσως είναι και ο λόγος που πολλοί λαοί εγκατοίκησαν εκεί. Στην περιοχή της Γόνιμης Ημισελήνου, δύο είναι οι μεγάλες εμβληματικές περιοχές: η Αίγυπτος και η περιοχή των Σουμερίων στη Γόνιμη Ημισέληνο. Γιατί αυτοί οι λαοί αυτών των περιοχών τονίζονται και μελετώνται ιδιαιτέρως; Διότι γι’ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Λαοί της Μέσης Ανατολής.