Λέων Ε’ ο Αρμένιος

Ο Λέων Ε’ καταγόταν από Αρμένιους προγόνους. Εξαιτίας των σωματικών του προσόντων και της γενναιότητας του είχε μία εξαιρετική στρατιωτική σταδιοδρομία. Επί Νικηφόρου Α’ έγινε τουμάρχης. Αργότερα επί Μιχαήλ Ραγκαβέ ανέλαβε την στρατηγία του Θέματος των Ανατολικών. Ως στρατηγός διέπρεψε κατά των Αράβων. Τον Αύγουστο του 812 συνέτριψε τους Άραβες και συνέλαβε πολλούς αιχμαλώτους. Κατά το επόμενο έτος εξεστράτευσε μαζί με τον Μιχαήλ Ραγκαβέ κατά των Βουλγάρων και διακρίθηκε στη μάχη της Αδριανούπολης. Μετά την παραίτηση του Μιχαήλ Ραγκαβέ ο Λέων Ε’ στέφθηκε επισήμως αυτοκράτορας από τον πατριάρχη Νικηφόρο στην Αγία Σοφία.

Λέων Ε' ο Αρμένιος

Ο Λέων Ε’ μετά από κάποιες μάχες εξάλειψε τον κίνδυνο των Βουλγάρων. Για εκατό περίπου χρόνια η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ησύχασε από τις επιδρομές των Βουλγάρων. Η αυτοκρατορία είχε απαλλαγεί και από την αραβική απειλή, οπότε η ειρηνική περίοδος που ακολούθησε ήταν πολύ σημαντική. Ο Λέων επωφελήθηκε από την ειρηνική περίοδο για να ασχοληθεί με τα εσωτερικά ζητήματα του κράτους. Φρόντισε για την ανόρθωση της σχεδόν διαλυμένης δημόσιας διοίκησης. Διοργάνωσε τον στρατό γυμνάζοντας ο ίδιος τους στρατιώτες και απονέμοντας τους βαθμούς στους αξιωματικούς με αξιοκρατικά κριτήρια.

Με αυστηρή οικονομία και φειδωλή διαχείριση ανόρθωσε τα οικονομικά και έχτισε όλες τις πόλεις της Μακεδονάις καιι της Θράκης που είχαν καταστραφεί απ τις βουλγαρικές επιδρομές. Φρόντισε γαι την ανάπτυξη της γεωργίας, της βιοτεχνίας, του εμπορίου, με αποτέλεσμα να αυξήσει τα έσοδα του κράτους. Ιδιαίτερη προσοχή έδειξε στην αυστηρή, αδέκαστη και ανεπηρέαστη λειτουργία της της δικαιοσύνης.

Ο Λέων Ε’ επανέφερε και το ζήτημα των εικόνων. Άρχισε λοιπόν πολύ μεθοδικά την πολεμική του, Ανέθεσε στον ιωάννη τον Γραμματικό να συγκεντρώσει κατά τρόπο συστηματικό τα εναντίον της λατρείας των εικόνων επιχιερήματα. Έπειτα συνεκάλεσε (815) Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, η οποία κατάργησε τις αποφάσεις της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου και αναγνώρισε την εικονοκλαστική σύνοδο του 754.

Διέταξε να αφαιρεθούν από παντού οι εικόνες. Καθιέρωσε νέο εκπαιδευτικό σύστημα. Διέταξε να συνταχθούν νέα διδακτικά βιβλία. Όμως οι αντιμεταρρυθμιστές με επικεφαλής τον Μιχαήλ Τραυλό εξύφαναν συνωμοσία εναντίον του, η οποία απέτυχε. Ο Μιχαήλ καταδικάστηκε σε θάνατο για εσχάτη προδοσία. Αλλά ο αυτοκράτορας ανέβαλε την εκτέλεση γιατί σκόπευε να τον αμνηστεύσει, επειδή τον εκτιμούσε.

Και ενώ ο Λέων συμπεριφέρθηκε με ανωτερότητα στον Μιχαήλ αυτός αντίθετα συνεννοήθηκε με τους φίλους του και αποφάσισαν να δολοφονήσουν τον αυτοκράτορα κατά την ημέρα των Χριστουγέννων του 820. Αφού μεταμφιέστηκαν σε κληρικούς και μοναχούς, μπήκαν στην εκκλησία των ανακτόρων κρατώντας κρυμμένα πάνω τους μαχαίρια, και όρμησαν κατά του Λέοντα, ο οποίος εκείνη την στιγμή έψαλλε. Τον δολοφόνησαν μετά από σύντομη σύγκρουση μαζί του και αμέσως αναγόρευσαν αυτοκράτορα τον Μιχαήλ.

Ο Λέων Ε΄ δεν υπήρξε μόνο ικανότατος στρατιωτικός, αλλά διέθετε και πολιτικές ικανότητες (διοικητικές και οργανωτικές). Υπήρξε «ανώτερος χρημάτων, υπόδειγμα αυτοκυριαρχίας, πίστεως προς τους φίλους του, επιείκειας και μεγαλοψυχίας προς τους εχθρούς του, δικαιοσύνης, συνέσεως μαζί και θελήσεως».

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Αρέσει σε %d bloggers: