Λέων Δ’, ο Χάζαρος

Ο Λέων Δ’ επονομάστηκε Χάζαρος από τη μητέρα του Ειρήνη που ήταν κόρη του ηγεμόνα των Χαζάρων Τούρκων. Αυτός ορίστηκε από τον πατέρα του Κωνσταντίνο Ε’ ως διάδοχος του και συνεχιστής του έργου του. Ήταν άνθρωπος ηθικός, ευθύς, ενάρετος, αλλά ασθενούς χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Λέοντα Δ’ σημειώθηκαν σημαντικά πολεμικά γεγονότα. Το … Συνεχίστε να διαβάζετε το Λέων Δ’, ο Χάζαρος.