Κόνχομπαρ και Μεντμπ

Οι αντίπαλες επαρχίες του Ώλστερ και του Κόναχτ κυβερνώνται αντίστοιχα από τον Κόνχομπαρ και τη Μεντμπ. Ο Κόνχομπαρ μακ Νέσα είναι μυθικός βασιλιάς του Ώλστερ, που κυβερνά από τη βασιλική αυλή του Εβάιν Μάχα. Οι ανασκαφές έδειξαν ότι κατά την περίοδο κατοχής, περί το 700 π.Χ., κέντρο της ήταν ένα μεγάλο ξύλινο οικοδόμημα που βρισκόταν δίπλα σε ένα μεγαλύτερο περικλεισμένο χώρο. Περί το 100 π.Χ. αυτή η «βασιλική» κατοικία αντικαταστάθηκε από τελετουργικό κτίριο ή ιερό, ένα μεγάλο κτίσμα που το αποτελούσαν πέντε κύκλοι από στύλους οξιάς και, στη μέση, μια μεγάλη κολόνα από οξιά, ορατή από μίλια μακριά. Ο Κόνχομπαρ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κόνχομπαρ και Μεντμπ.