Κωνσταντίνος Η’ και Ρωμανός Γ’ Αργυρός

Μετά τον θάνατο του Βασιλείου Β’ του Βουλγαροκτόνου μένει μόνος αυτοκράτορας ο αδελφός του Κωνσταντίνος Η‘, ο οποίος ήταν συναυτοκράτοράς του από πολύ παλαιότερα. Ήταν άνθρωπος ικανός και έξυπνος, αλλά δεν ενδιαφερόταν για τις κρατικές υποθέσεις, τις οποίες άφηνε στα χέρια ανίκανων και ραδιούργων ενώ ο ίδιος περνούσε τον καιρό του σε συμπόσια και σε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κωνσταντίνος Η’ και Ρωμανός Γ’ Αργυρός.