Κωνσταντίνος Ε’, ο Κοπρώνυμος

Τον Λέοντα Γ’ διαδέχθηκε ο γιος του Κωνσταντίνος Ε‘, ο οποίος από τους εικονολάτρες χρονογράφους επονομάσθηκε Κοπρώνυμος. Ο νέος αυτοκράτορας αναδείχθηκε εφάμιλος με τον πατέρα του στα στρατιωτικά ζητήματα γιατί αντιμετώπισε με επιτυχία και τους Άραβες και τους Βούλγαρους. Τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του του νεαρού αυτοκράτορα ήταν δύσκολα γιατί ο άνδρας της αδελφής … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κωνσταντίνος Ε’, ο Κοπρώνυμος.