Κυρηναϊκή

Η ανάπτυξη των τεσσάρων μεγάλων μεγάλων ελληνικών αποικιών -της Κυρήνης, της Βάρκης, της Ταύχειρας και των Ευεσπερίδων- στηρίχθηκε στην εκμετάλλευση της εύφορης γης της Κυρηναϊκής. Οι εξαγωγές γεωργικών και κτηνοτροφικών προίόντων κυρίως σιτηρών και δερμάτων βοδιών εξασφάλισαν την οικονομική ευμάρεια των Ελλήνων στην Κυρηναϊκή. Ακόμη η αποκλειστική παραγωγή του περίφημου σιλφίου, εξαφανισμένου σήμερα φυτού, που … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κυρηναϊκή.