Κυρηναϊκή Σχολή

Η Κυρηναϊκή Σχολή θεωρούσε ότι η κύρια απασχόληση του ανθρώπου οφείλει να είναι η απόκτηση της εσωτερικής ελευθερίας. Ιδρυτής της σχολής ήταν ο Αρίστιππος από την Κυρήνη. Παρουσιάζεται ως άνθρωπος έξυπνος και χωρίς ηθικές αναστολές. Ο Αρίστιππος έθεσε ως κύρια επιδίωξη την απόκτηση της εσωτερικής ελευθερίας, η οποία αποκτάται μέσω της θεραπείας, του πρακτικού μέρους της φιλοσοφίας. Ο Αρίστιππος υποστήριζε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αρκείται σε όσα του προσφέρει το άμεσο παρόν. Με τη θέση του αυτή οδηγήθηκε στο ότι το αγαθό είναι η αμέσως προσφερόμενη ηδονή. Ακόμη θεωρούσε ότι η τάση προς την απόλαυση και την αποφυγή της … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κυρηναϊκή Σχολή.