Κυρηναϊκή Σχολή

Η Κυρηναϊκή Σχολή θεωρούσε ότι η κύρια απασχόληση του ανθρώπου οφείλει να είναι η απόκτηση της εσωτερικής ελευθερίας. Ιδρυτής της σχολής ήταν ο Αρίστιππος από την Κυρήνη. Παρουσιάζεται ως άνθρωπος έξυπνος και χωρίς ηθικές αναστολές. Ο Αρίστιππος έθεσε ως κύρια επιδίωξη την απόκτηση της εσωτερικής ελευθερίας, η οποία αποκτάται μέσω της θεραπείας, του πρακτικού μέρους … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κυρηναϊκή Σχολή.