Κυνικοί φιλόσοφοι

Επίδραση της διδασκαλίας του Σωκράτη είναι και το Γυμνάσιο Κυνόσαργες, το οποίο χρησιμοποιείτο από τους νόθους (μη άρτιους πολίτες, δηλαδή δεν ήταν και οι δύο γονείς ελεύθεροι). Εξαιτίας της περιοχής ή του ρυπαρού και χυδαίου τρόπου τους ονομάστηκαν Κυνικοί. Οι Κυνικοί εισηγήθηκαν ότι η απόκτηση της αρετής επιτυγχάνεται με τον αυτοέλεγχο. Έτσι η φιλοσοφία των Κυνικών είναι σε γενικές γραμμές πρακτική και στηρίζεται στη αυτοεξέταση και τον έλεγχο του βίου, με σκοπό την απόκτηση της αρετής, η οποία θεωρείται ως «το αναπόβλητο όπλο και το μοναδικό αγαθό, ο τελικός σκοπός του ανθρώπου. Αποτέλεσμα αυτής της τοποθέτησης ήταν η περιφρόνηση τόσο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κυνικοί φιλόσοφοι.