Κυνικοί φιλόσοφοι

Επίδραση της διδασκαλίας του Σωκράτη είναι και το Γυμνάσιο Κυνόσαργες, το οποίο χρησιμοποιείτο από τους νόθους (μη άρτιους πολίτες, δηλαδή δεν ήταν και οι δύο γονείς ελεύθεροι). Εξαιτίας της περιοχής ή του ρυπαρού και χυδαίου τρόπου τους ονομάστηκαν Κυνικοί. Οι Κυνικοί εισηγήθηκαν ότι η απόκτηση της αρετής επιτυγχάνεται με τον αυτοέλεγχο. Έτσι η φιλοσοφία των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κυνικοί φιλόσοφοι.