Κτηνοτροφία

Μετά τη Γεωργική Επανάσταση, μια καινούργια ενασχόληση του ανθρώπου είναι η κτηνοτροφία, που συνέβαλε και αυτή στη βελτίωση της διατροφής του. Μια περιοχή με γεωργία μπορούσε να θρέψει τουλάχιστον 10 φορές περισσότερους ανθρώπους από ό,τι μπορούσε η ίδια περιοχή στη φάση του κυνηγίου. Τώρα και η εξημέρωση των ζώων βελτιώνει πάρα πολύ τις δυνατότητες μιας περιοχής να εκθρέψει μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, επομένως μπορεί σε μια μικρή περιοχή να κατοικήσουν πολλοί περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι στο μακρό χρόνο των προηγουμένων τρόπων διατροφής. Όμως, η δημιουργία της κτηνοτροφίας δημιούργησε κι ένα άλλο φαινόμενο. Στις πεδιάδες οι γεωργοί χρησιμοποιούσαν την κτηνοτροφία σαν συμπλήρωμα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κτηνοτροφία.