Κτηνοτροφία

Μετά τη Γεωργική Επανάσταση, μια καινούργια ενασχόληση του ανθρώπου είναι η κτηνοτροφία, που συνέβαλε και αυτή στη βελτίωση της διατροφής του. Μια περιοχή με γεωργία μπορούσε να θρέψει τουλάχιστον 10 φορές περισσότερους ανθρώπους από ό,τι μπορούσε η ίδια περιοχή στη φάση του κυνηγίου. Τώρα και η εξημέρωση των ζώων βελτιώνει πάρα πολύ τις δυνατότητες μιας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κτηνοτροφία.