Κριτίας και Ιππίας

Ο Αθηναίος σοφιστής Κριτίας ήταν ένας από τους τριάκοντα που πήραν την εξουσία μετά την ήττα της Αθήνας στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Καταγόταν από τους πλέον εξέχοντες της αριστοκρατικής παράταξης της Αθήνας. Ο Ιππίας ο Ηλείος ήταν σοφιστής και φιλόσοφος, μαθητής του Ηγησίδαμου. Ο Κριτίας Κατά τον Φιλόστρατο, ο Κριτίας δεν ήταν κακός επειδή κατέλυσε τον … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κριτίας και Ιππίας.