Κριτίας και Ιππίας

Ο Αθηναίος σοφιστής Κριτίας ήταν ένας από τους τριάκοντα που πήραν την εξουσία μετά την ήττα της Αθήνας στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Καταγόταν από τους πλέον εξέχοντες της αριστοκρατικής παράταξης της Αθήνας. Ο Ιππίας ο Ηλείος ήταν σοφιστής και φιλόσοφος, μαθητής του Ηγησίδαμου. Ο Κριτίας Κατά τον Φιλόστρατο, ο Κριτίας δεν ήταν κακός επειδή κατέλυσε τον δήμο, διότι αυτός ο δήμος είχε μέσα του στοιχεία αυτοκαταστροφής, αλλά επειδή ήταν επηρμένος, αφ’ ενός και αφ’ ετέρου δεν ακολουθούσε τον νόμο. Μπορεί να θεωρηθεί κακός γιατί ήταν φιλολάκων, δηλαδή ήταν φίλος των Λακεδαιμονίων, παρά των Αθηναίων, και ξεπερνούσε τους τριάκοντα στις ωμότητες. Ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κριτίας και Ιππίας.