Κολντούν

Ακόμα και στον 21ο αιώνα επιβιώνει στις αγροτικές κοινότητες η πίστη ότι κάποιοι είχαν την ικανότητα να χρησιμοποιούν μάγια. Ο κολντούν ήταν πρόσωπο που προκαλούσε δέος, σεβασμό και φόβο μαζί. Ο κολντούν κατέχει την ίδια θέση στη βόρεια Ρωσία με τη βέντμα στη νότια. Μερικοί κολντούνι είχαν υπερφυσική καταγωγή. Ήταν γιοι μάγων ή είχαν την … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κολντούν.