Κοινότητα στην οθωμανική αυτοκρατορία

Κοινότητα, με την ευρύτερη έννοια, στην οθωμανική αυτοκρατορία είναι η χριστιανική με επικεφαλής τον πατριάρχη. Με την πιο στενή έννοια το σύνολο των χριστιανών κατοίκων ενός χωριού με επικεφαλής τους κοινοτικούς τους άρχοντες. Το ίδιο και οι χριστιανοί κάτοικοι μιας πόλης αποτελούν την κοινότητα της πόλεως. Ευρύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες είναι η κοινότητα του συνόλου των χωριών μαζί με την πρωτεύουσα-πόλη της διοικητικής περιφέρειας της βαθμίδας του καζά (επαρχίας). Στην πρωτεύουσα του καζά εδρεύουν οι οθωμανικές διοικητικές και λοιπές αρχές, που σε συνεργασία με τους κοινοτικούς άρχοντες αυτής της βαθμίδας κατανέμουν τους χώρους στην πόλη και στα χωριά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κοινότητα στην οθωμανική αυτοκρατορία.