Κοινότητα στην οθωμανική αυτοκρατορία

Κοινότητα, με την ευρύτερη έννοια, στην οθωμανική αυτοκρατορία είναι η χριστιανική με επικεφαλής τον πατριάρχη. Με την πιο στενή έννοια το σύνολο των χριστιανών κατοίκων ενός χωριού με επικεφαλής τους κοινοτικούς τους άρχοντες. Το ίδιο και οι χριστιανοί κάτοικοι μιας πόλης αποτελούν την κοινότητα της πόλεως. Ευρύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες είναι η κοινότητα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κοινότητα στην οθωμανική αυτοκρατορία.