Κοινωνία

Με τον όρο κοινωνία εννοείται το σύνολο των ανθρώπων που συμβιώνουν σε κάποιον τόπο ή σε μία ιστορική περίοδο και έχει ευρεία (ανθρωπότητα) ή στενή εφαρμογή (ομάδες ανθρώπων στο χώρο και τον χρόνο) ως έννοια. Σε έναν εναλλακτικό ορισμό ως κοινωνία φέρεται η διαρκής στο χρόνο συνεργατική ομάδα, τα μέλη της οποίας ανέπτυξαν οργανωμένα πρότυπα σχέσεων μέσω της διαρκούς αλληλεπίδρασής τους.

Η κοινωνία

Από την άποψη της κοινωνιολογίας, η κοινωνία αντιπροσωπεύει ένα σύνολο συνειδητών ανθρώπινων σχέσεων που βασίζονται σε κοινές πολιτισμικές παραστάσεις. Συνεπώς, η έννοια κοινωνία στην ειδική μορφή της συσχετίζεται με ιδιαίτερες δομές που υπόκεινται σε διαρκή μεταβολή. Η μεταβολή μπορεί να είναι γραμμική ή κυκλική. Το μεγαλύτερο τμήμα της συνήθους κοινωνικής ζωής οργανώνεται βάσει κυκλικών εναλλαγών -χρόνος, εβδομάδα, έτος- οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες συνθήκες σταθερότητας της κοινωνικής δομής. Σε ό,τι αφορά στη γραμμική μεταβολή, τη διαρκή ευθύγραμμη εξέλιξη της κοινωνίας μέσα στο χρόνο με σχέσεις αιτίου αιτιατού. Η κοινωνική εξέλιξη σε ιδανικές μορφές κοινωνίας είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης επιλογής. Οι ανθρώπινες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από τις σχέσεις (κοινωνικές σχέσεις) μεταξύ ατόμων που μοιράζονται έναν κοινό πολιτισμό· μια δεδομένη κοινωνία μπορεί να περιγραφεί ως το άθροισμα των σχέσεων αυτών μεταξύ των ιδρυτικών μελών της.

Όπως και άλλες ομάδες, μια κοινωνία επιτρέπει στα μέλη της να επιτύχουν ανάγκες ή επιθυμίες που δεν θα μπορούσαν να εκπληρώσουν μόνα τους. Το κοινωνικό γεγονός μπορεί να προσδιοριστεί, να γίνει κατανοητό, ή να διευκρινιστεί μέσα σε μια περίσταση όπου ορισμένα πόροι, στόχοι, απαιτήσεις, ή αποτελέσματα χρειάζονται αλλά δεν μπορούν να επιτευχθούν, να αποκτηθούν, ή να εκπληρωθούν κατά τρόπο μεμονωμένο αλλά, αντίθετα, μπορούν να αποκτηθούν μόνο κατά τρόπο συλλογικό.

Η ομαδική εργασία παρέχει τα έγκυρα λειτουργικά μέσα σε ένα άτομο που πρέπει να τα έχει αλλά δεν είναι ικανό να τα αποκτήσει από μόνο του. Με αυτό τον τρόπο οι κοινωνικές ανησυχίες ή τα κοινωνικά ενδιαφέροντα (το αρχικό και προγενέστερο επίτευγμα των σφαιρικών στόχων στο επίπεδο κοινωνίας) και τα ατομικά (προσωπικά) ενδιαφέροντα είναι λογικά διαφορετικά και όχι αμοιβαία – αποκλειστικές απόψεις και φάσεις που εξετάζουν μέσα στο κοινωνικό γεγονός. Τα μέλη πρέπει να εργαστούν για τη σφαιρική επιτυχία της κοινωνίας (με ορισμένους κανόνες), ως μέσο για τη μεμονωμένη επιτυχία τους.

Ευρύτερα, μια κοινωνία είναι μια οικονομική, κοινωνική, ή βιομηχανική υποδομή, φτιαγμένη από μία ποικίλη συλλογή ατόμων. Τα μέλη μιας κοινωνίας μπορούν να είναι από διαφορετικές εθνικές ομάδες. Μια κοινωνία μπορεί να αποτελείται από μία συγκεκριμένη εθνική ομάδα.

Ακολουθούν άρθρα που αφορούν την κοινωνία στο σύνολο της αλλά και τα άτομα που απαρτίζουν την κοινωνία.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Αρέσει σε %d bloggers: