Κοινωνία των Μάγιας

Η κοινωνία των Μάγιας ήταν χωρισμένη σε κάστες ή τάξεις. Στην κορυφή βρισκόταν η τάξη των ευγενών και των ιερέων, που κληρονομούσαν το αξίωμα από την οικογένεια τους (οι λεγόμενοι αλμεχενόμπ). Στη μεσαία ιεραρχικά τάξη ανήκαν οι καλλιτέχνες, οι τεχνίτες, οι έμποροι και οι διοικητικοί υπάλληλοι. Τη βάση αποτελούσε η κατώτερη τάξη, οι πολεμιστές και οι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κοινωνία των Μάγιας.