Κοινοκτημοσύνη στη Ρωσία

Παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας, τον 19ο αιώνα, που συνοδεύεται από πνευματική άνθηση, υπάρχει μια κοινωνική αναταραχή. Άτομα της μεσαίας τάξης ήταν ανήσυχα και κινητικά και πολλές φορές εκφράζονταν πολιτικά δυναμικά, αμφισβητούσαν τις επιλογές του Τσάρου και κάποιες από αυτές τις ομάδες ήταν εχθρικές απέναντι στον Τσάρο. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα καθώς … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κοινοκτημοσύνη στη Ρωσία.