Κλέφτες και αρματολοί

Η τουρκική κατάκτηση δημιούργησε τις συνθήκες για την ανάπτυξη ενός ρεύματος, που οδηγούσε τους κατοίκους από τις πεδινές περιοχές προς τους ορεινούς όγκους. Μπροστά στη απειλή της σφαγής ή της αιχμαλωσίας οι πληθυσμοί πεδινών οικισμών ή και μεμονωμένα άτομα έπαιρναν το δρόμο που οδηγούσε μακριά από την ταπείνωση και τον εξευτελισμό. Το ρεύμα αυτό ονομαζόταν κλεφτουριά και αρματολίκι και οι εκφραστές του κλέφτες και αρματολοί. Κλέφτες και αρματολοί Κλέφτες Οι κλέφτες, φυγάδες, γνώριζαν ότι στην αρχή τουλάχιστον θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα τροφής. Το χώμα για την καλλιέργεια ήταν λιγοστό, το νερό συχνά σπάνιο και οι καιρικές συνθήκες το χειμώνα δυσμενείς, ώστε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κλέφτες και αρματολοί.