Κατακτητές της Παλαιστίνης

Μετά το τέλος των πολέμων των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη μάχη της Ιψού το 301π.Χ., η Παλαιστίνη γνώρισε πολλούς βασιλείς και κατακτητές. Οι κατακτητές της Παλαιστίνης Πτολεμαίοι και Σελευκίδες Μαζί με τμήμα της νότιας Συρίας, αποτέλεσε, αρχικά, τη βορειότερη επαρχία του βασιλείου των Πτολεμαίων και διαιρέθηκε σε μικρότερες διοικητικές περιφέρειες, τις «επαρχίες». Αν και η φορολογία που επέβαλλαν οι Πτολεμαίοι ήταν βαριά, στης εσωτερικής πολιτικής τον τομέα δεν έθιξαν το ιδιότυπο θεοκρατικό καθεστώς των Εβραίων ούτε την τοπική αυτοδιοίκηση των παραλιακών πόλεων. Την εποχή αυτή το εσωτερικό της Παλαιστίνης εγκαταλείπει την εσωστρέφεια του και ανοίγεται προς τον ελληνικό πολιτισμό, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κατακτητές της Παλαιστίνης.