Κατακτητές της Παλαιστίνης

Μετά το τέλος των πολέμων των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη μάχη της Ιψού το 301π.Χ., η Παλαιστίνη γνώρισε πολλούς βασιλείς και κατακτητές. Οι κατακτητές της Παλαιστίνης Πτολεμαίοι και Σελευκίδες Μαζί με τμήμα της νότιας Συρίας, αποτέλεσε, αρχικά, τη βορειότερη επαρχία του βασιλείου των Πτολεμαίων και διαιρέθηκε σε μικρότερες διοικητικές περιφέρειες, τις «επαρχίες». Αν και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κατακτητές της Παλαιστίνης.