Κασσίτες

Το δεύτερο μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ. σημειώθηκαν εκτενείς μετακινήσεις λαών, που άλλαξαν τα δεδομένα στην Εγγύς Ανατολή. Ήδη από τα μέσα της χιλιετίας οι Χετταίοι, που κατοικούσαν στα ανατολικά οροπέδια, πραγματοποίησαν πλήθος εκστρατειών στη Συρία, κατέστρεψαν τα βασίλεια της Έμπλα και του Αλέππο και επεκτάθηκαν μέχρι τη Μεσοποταμία, ενώ, αφανίζοντας την Βαβυλώνα, σήμαναν το … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κασσίτες.