Καρολίγγεια Αναγέννηση

Μπορεί ο όρος «Καρολίγγεια Αναγέννηση», ο οποίος ανάγεται στον 19ο αιώνα, να μην θεωρείται δόκιμος από ορισμένους ιστορικούς, εν τούτοις παραμένει γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι, κατά την εποχή του Καρλομάγνου και των διαδόχων του, η πρόοδος στα γράμματα, τις επιστήμες και τις τέχνες ήταν πολύ σημαντική. Κατά τους αιώνες της Δυναστείας των Μεροβιγγείων (481-751) η οπισθοδρόμηση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Καρολίγγεια Αναγέννηση.