Καρολίγγεια Αναγέννηση

Μπορεί ο όρος «Καρολίγγεια Αναγέννηση», ο οποίος ανάγεται στον 19ο αιώνα, να μην θεωρείται δόκιμος από ορισμένους ιστορικούς, εν τούτοις παραμένει γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι, κατά την εποχή του Καρλομάγνου και των διαδόχων του, η πρόοδος στα γράμματα, τις επιστήμες και τις τέχνες ήταν πολύ σημαντική. Κατά τους αιώνες της Δυναστείας των Μεροβιγγείων (481-751) η οπισθοδρόμηση στους τομείς αυτούς ήταν ραγδαία. Υπήρχαν, βεβαίως, ήδη από τον 6ο αιώνα κάποιες σχολές τις οποίες διηύθυναν απλοί ιερείς αλλά και επίσκοποι και μοναχοί. Κατά τον 8ο ιαώνα, ωστόσο, λόγω της γενικότερης κρίσης, βρισκόταν σε προϊούσα παρακμή. Συν τοις άλλοις ο Κάρολος είχε κατακτήσει και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Καρολίγγεια Αναγέννηση.