Καπιτουλάρια της Καρολιγγείου Αυτοκρατορίας

Η Καρολίγγειος Αυτοκρατορία χαρακτηρίζεται από τα φέουδα και τους γραπτούς νόμους των Φράγκων βασιλέων που χωρίζονταν σε κεφάλαια (=capitula) και ονομάζονταν καπιτουλάρια. Τα φέουδα «Επειδή είναι πασίγνωστο σε όλους ότι δεν έχω ούτε να φάω, ούτε να ντυθώ, ζήτησα από την ευσεβή σας καλοσύνη και η θέληση μου με παρακίνησε να παραδοθώ ή να συσταθώ στη δική σας προστασία». Η διαδικασία αυτή που περιγράφεται σε υποδείγματα εγγράφων των χρόνων 725-750, ονομάζεται commendatio, δηλαδή σύσταση ή παράδοση ενός ελεύθερου ανθρώπου σε έναν άλλο ισχυρότερο. Στο εξής, ο πρώτος θα υπακούει και ο δεύτερος θα διατάζει. Ο πρώτος τοποθετεί τα χέρια του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Καπιτουλάρια της Καρολιγγείου Αυτοκρατορίας.