Κανγκ Σι και Ευρωπαίοι

Η δυναστεία των Τσινγκ ήταν μία πολύ δυναμική δυναστεία και παρουσίασε μερικούς εκλεκτούς αυτοκράτορες. Ένας αυτοκράτορας που έχει αφήσει το στίγμα του στην κινεζική ιστορία είναι ο αυτοκράτορας Κανγκ Σι, ο οποίος και υπήρξε ο αυτοκράτορας με την πιο μακρά αυτοκρατορική θητεία από κάθε άλλον αυτοκράτορα στην κινέζικη ιστορία. Βασίλεψε 62 χρόνια. Πέθανε το 1722. Ο άνθρωπος αυτός έχει μείνει στην κινέζικη ιστορία με το καλύτερο πρόσημο. Θεωρείται ένας εξαιρετικά έντιμος και αφοσιωμένος στο έργο του και λιτός άνθρωπος χωρίς καμία τάση προς την πολυτέλεια. Ντυνόταν τελείως ασκητικά και ήταν στοχαστής, φιλόσοφος, είχε μεγάλες επαφές με Ιησουίτες (στην Κίνα είχαν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κανγκ Σι και Ευρωπαίοι.