Καλβινιστικές ομάδες

Οι καλβινιστικές ομάδες του προτεσταντισμού έχουν έναν δικό τους χαρακτηριστικό τρόπο δράσης και ζωής και το κάνουν μέχρι σήμερα. Οι προτεστάντες χρησιμοποιούν ελληνικούς όρους. Ο Λούθηρος χρησιμοποιούσε την ελληνική γραφή των ιερών κειμένων, όχι τη Vulgata (τη λατινική), γιατί θεωρούσε ότι τα Ελληνικά είναι η γλώσσα της χριστιανικής θρησκείας. Γι’ αυτό οι διάφορες σέκτες των προτεσταντών έχουν ελληνικά ονόματα: αναβαπτιστές, πρεσβυτεριανοί, μεθοδιστές, κουακέροι κ.α. Μία σπουδαιοτάτη ομάδα είναι οι αναβαπτιστές. Αυτοί είναι εξαιρετικά ριζοσπαστική ομάδα καλβινιστών. Δημιουργήθηκε από τον 16ο αιώνα μ.Χ. Το πιο απλό χαρακτηριστικό είναι ότι βάπτιζαν από την αρχή όλους, γιατί θεωρούσαν ότι δεν μπορεί η βάπτιση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Καλβινιστικές ομάδες.