Κέφαλος, ο νονός της Κεφαλονιάς

Στην παράδοση υπάρχουν δύο μυθολογικά πρόσωπα που φέρουν το όνομα Κέφαλος, αν και το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με δύο παραλλαγές του μύθου του. Ο «πρώτος» Κέφαλος ήταν γιος του Πανδίονα και της Έρσης, της κόρης του Κέκροπα. Ο «δεύτερος» ήταν γιος του Δηίονα και της Διομήδης. Ο πολύ όμορφος … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κέφαλος, ο νονός της Κεφαλονιάς.