Κάτοικοι της αυτοκρατορίας των Ίνκας

Οι περισσότεροι κάτοικοι της αυτοκρατορίας των Ίνκας έμεναν σε ταπεινές οικίες ορθογώνιου ή κυκλικού σχήματος και ασχολούνταν με την γεωργία. Ο αρχηγός κάθε οικογένειας λάμβανε ένα κομμάτι γης, αλλά δεν γινόταν ιδιοκτήτης του, αφού όλα τα εδάφη ανήκαν στον βασιλιά των Ίνκας, τον γιο του Ήλιου. Οι Ίνκας δεν γνώριζαν το άροτρο και αντ’ αυτού … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κάτοικοι της αυτοκρατορίας των Ίνκας.