Κάστες

Η σύλληψη των Αρίων, που μπήκαν στην Ινδία και της άλλαξαν τελείως το πνεύμα και τη ζωή, είναι ότι η ινδουιστική κοινωνία ορίζεται από τέσσερις μεγάλες ζώνες ατόμων, των οποίων η δράση σε προηγούμενες ζωές έχει δημιουργήσει ζώνες: Η μία ζώνη είναι η ζώνη των Βραχμάνων, η δεύτερη ζώνη είναι η ζώνη των Πολεμιστών, η τρίτη ζώνη είναι η ζώνη των Εμπόρων και των Τεχνιτών, η τέταρτη ζώνη είναι η ζώνη των Κατωτέρων και υπάρχει μία πέμπτη ζώνη που είναι η ζώνη των Αισχρών, των απόλυτα αισχρών. Αυτές οι ζώνες ονομάζονται κάστες. Πώς δημιουργήθηκαν οι κάστες; Υπάρχει ένα ερώτημα: Είναι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κάστες.