Ιωνική Επανάσταση

Ο Ηρόδοτος εχθρικά διακείμενος απέναντι στους Ίωνες, ισχυρίζεται ότι η Ιωνική Επανάσταση ξέσπασε σχεδόν τυχαία και ότι πραγματοποιήθηκε με αταξία. Τους ισχυρισμούς του δέχθηκαν στο σύνολο τους ή εν μέρει και νεώτεροι ιστορικοί. Αλλά ο Ηρόδοτος θεωρεί συχνά τις αφορμές σαν αιτίες και η κρίση του δεν είναι πάντα ορθή. Τα αίτια της Ιωνικής Επανάστασης … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ιωνική Επανάσταση.