Ιωάννης Η’ Παλαιολόγος

Τον Μανουήλ Β’ διαδέχτηκε ο πρωτότοκος από τους έξι γιους του Ιωάννης, ο μετέπειτα Ιωάννης Η’ Παλαιολόγος, ο οποίος είχε στεφθεί συναυτοκράτορας από το 1421. Το κράτος που θα κυβερνούσε ο Ιωάννης Η’ αποτελείτο από την Κωνσταντινούπολη και τη γύρω περιοχή, από τις κτήσεις του Εύξεινου Πόντου, τις κτήσεις της Προποντίδας, τη Λήμνο και το … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ιωάννης Η’ Παλαιολόγος.