Ιωάννης Β’ Κομνηνός

Τον Αλέξιο Α’ Κoμνηνό διαδέχτηκε ο γιος του Ιωάννης Β’. Κατά τη γνώμη των συγχρόνων του αλλά και μεταγενέστερων ιστορικών ο Ιωάννης ήταν ο μεγαλύτερος από τη Δυναστεία των Κομνηνών. Υπήρξε ικανότατος στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης, ανδρείος, σταθερός και ευθύς χαρακτήρας, ακλόνητος στην πραγματοποίηση των στόχων του. Με άκαμπτη επιμονή συνέχισε την πολιτική του πατέρα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ιωάννης Β’ Κομνηνός.