Ιστορικοί της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης

Οι ιστορικοί της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης είναι τέσσερις ο Δούκας, ο Μιχαήλ Κριτόβουλος, ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης και ο Γεώργιος Φραντζής. Ο Δούκας (είναι άγνωστο το όνομα του) αν και αρχίζει την εξιστόρηση του από τη δημιουργία του κόσμου, είναι ιστορικός γιατί επιμένει κυρίως στην εποχή από τον Μανουήλ ως την πολιορκία της Μυτιλήνης (1462). Γράφει σε ύφος δημώδες, αλλά και αριστοκρατικών κοινωνικών αντιλήψεων. Υπήρξε φιλενωτικός, αλλά για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Στο έργο του θρηνεί την Πόλη. Ο θρήνος του αυτός είναι από τα ωραιότερα δείγματα ιστοριογραφικού ύφους: «Ω πόλις, πόλις πόλεων πασών κεφαλή! Ω πόλις, πόλις κέντρο των τεσσάρων του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ιστορικοί της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης.