Ιστορικοί της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης

Οι ιστορικοί της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης είναι τέσσερις ο Δούκας, ο Μιχαήλ Κριτόβουλος, ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης και ο Γεώργιος Φραντζής. Ο Δούκας (είναι άγνωστο το όνομα του) αν και αρχίζει την εξιστόρηση του από τη δημιουργία του κόσμου, είναι ιστορικός γιατί επιμένει κυρίως στην εποχή από τον Μανουήλ ως την πολιορκία της Μυτιλήνης (1462). Γράφει … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ιστορικοί της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης.