Ισίν και Λάρσα μέχρι Βαβυλώνα

Μετά την πτώση της Τρίτης Δυναστείας της Ουρ και κατ’ επέκταση της Νεοσουμερικής αυτοκρατορίας (21ος π.Χ αιώνας), εξέλειψε οποιαδήποτε έννοια κεντρικής εξουσίας, ενώ επανεμφανίστηκαν πόλεις-κράτη, αυτόνομες και συχνά σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ανάμεσα στις διάφορες πόλεις οι πιο σημαντικές ήταν οι αντίπαλες Ισίν και Λάρσα, οι ηγεμόνες των οποίων προσπάθησαν να επαναφέρουν την παλιά δόξα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ισίν και Λάρσα μέχρι Βαβυλώνα.