Ιουστινιανός Β’, ο ρινότμητος

Τον Κωνσταντίνο Δ’ διαδέχθηκε στον θρόνο ο νεαρός γιος του Ιουστινιανός Β’. Το μόνο κοινό γνώρισμα που είχε με τον πατέρα του ήταν η γενναιότητα και η δραστηριότητα. Υπήρξε άνθρωπος αρκετά βίαιος, εγωιστής, σκληρός και υπερβολικά φιλόδοξος. Στις σχέσεις του με τους Άραβες ακολούθησε εσφαλμένη πολιτική, γιατί υπέγραψε συνθήκη με την οποία δεχόταν την αποχώρηση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ιουστινιανός Β’, ο ρινότμητος.