Ιουστίνος ο Α’

Μετά τον θάνατο του Αναστασίου, ο στρατός και η σύγκλητος αναγόρευσαν αυτοκράτορα τον γενναίο αξιωματικό της βασιλικής φρουράς, Ιουστίνο. Ο Ιουστίνος Α’ ήταν τότε 70 ετών και τελείως αμόρφωτος, αλλά πολύ έξυπνος. Καταγόταν από το Ιλλυρικό (βορειδυτική Βαλκανική). Είχε φτάσει στην Κωνσταντινούπολη πριν 50 χρόνια με σκοπό να βρει μια καλύτερη τύχη. Ούτε καν φανταζόταν, όταν έφευγε από το χωριό του, ότι κάποια στιγμή στη ζωή του θα στεφθεί αυτοκράτορας της πιο τρανής αυτοκρατορίας του Μεσαίωνα. Το σπουδαιότερο έργο της βασιλείας του Ιουστίνου ήταν η αποκατάσταση της θρησκευτικής ενότητας με τη Ρώμη. το 519. Για να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ιουστίνος ο Α’.