Ιουστίνος ο Α’

Μετά τον θάνατο του Αναστασίου, ο στρατός και η σύγκλητος αναγόρευσαν αυτοκράτορα τον γενναίο αξιωματικό της βασιλικής φρουράς, Ιουστίνο. Ο Ιουστίνος Α’ ήταν τότε 70 ετών και τελείως αμόρφωτος, αλλά πολύ έξυπνος. Καταγόταν από το Ιλλυρικό (βορειδυτική Βαλκανική). Είχε φτάσει στην Κωνσταντινούπολη πριν 50 χρόνια με σκοπό να βρει μια καλύτερη τύχη. Ούτε καν φανταζόταν, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ιουστίνος ο Α’.