Ιουστίνος Β’ και Τιβέριος ο Θραξ

Τον Ιουστινιανό Α’ διαδέχθηκε στον θρόνο ο ανηψιός του, Ιουστίνος Β’, ο οποίος ήταν άνθρωπος αλαζονικός και ασθενικός. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του συνέβησαν σημαντικά γεγονότα, τα οποία δεν μπόρεσε να εμποδίσει. Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του Ιουστινιανού, οι Λογγοβάρδοι ή Λομβαρδοί, λαός γερμανικής καταγωγής, που κατοικούσαν στις περιοχές του Δούναβη, πιεζόμενοι από τους Αβάρους κατέβηκαν στην Ιταλία με τις γυναίκες και τα παιδιά τους και εγκαταστάθηκαν οριστικά στο βόρειο τμήμα της, γι΄αυτό και ονομάστηκε Λομβαρδία. Με το πέρασμα του χρόνου κατέβηκαν νοτιότερα και αφού δεν συναντούσαν αντίσταση από τον βυζαντινό στρατό κυρίεψαν εύκολα τη χώρα, εκτός από … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ιουστίνος Β’ και Τιβέριος ο Θραξ.