Ιουστίνος Β’ και Τιβέριος ο Θραξ

Τον Ιουστινιανό Α’ διαδέχθηκε στον θρόνο ο ανηψιός του, Ιουστίνος Β’, ο οποίος ήταν άνθρωπος αλαζονικός και ασθενικός. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του συνέβησαν σημαντικά γεγονότα, τα οποία δεν μπόρεσε να εμποδίσει. Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του Ιουστινιανού, οι Λογγοβάρδοι ή Λομβαρδοί, λαός γερμανικής καταγωγής, που κατοικούσαν στις περιοχές του Δούναβη, πιεζόμενοι από … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ιουστίνος Β’ και Τιβέριος ο Θραξ.